Nuevo número telefónico  961 20 68 35

    

Aules Virtuals - Moodle

moodle nube palabras

That's English

            thats english nube palabra

Activitats culturals

                nube palabras activitats culturals

Presentació història EOI

rsz 1img

Inici de curs
El curs lectiu 2014/2015 començarà:  

EOI de València: novetats

Sol·licitud de Trasllat d'Expedient

Atenció!   Abans de descarregar-se cap document, ha de sol·licitar plaça en l'EOI a la qual vulga traslladar-se. Només pot seguir amb el tràmit si li confirmen que té plaça.

Documentació necessària:

1. L'imprés de sol·licitud que s'adjunta en aquesta pàgina.

2. L'imprès d'abonament bancari de la taxa (enllaç al generador "on line" de la Conselleria d'Educació i Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació de documents d'abonament bancari), que caldrà dur al banc i pagar una vegada emplenat i imprès.

Cal presentar tota la documentació en la Secretaria de l'Escola perquè el tràmit puga seguir el seu curs.

Aquest tràmit ho pot portar a terme altra persona distinta a l'interessat/da sempre que porte una autorització escrita de l'interessat/da i adjunte una fotocòpia del DNI.

Traducció automàtica

Consulta de Notes

Les notes dels primers cursos (NB1/NI1/NA1) estaran disponibles gradualment al llarg de la primera quinzena de juny.

Les notes de les Proves de Certificació es publicaran en les dates indicades en el Calendari de les Proves de Certificació.

*Abans que les notes estiguen disponibles, constarà "no apte" o "pendent de qualificació". 

Ha d'introduir la lletra del seu NIF (DNI) en majúscula i el número d'expedient que consta de 7 dígits (de no ser així, haurà de completar-lo amb zeros a l'esquerra) 

Visitants

Hi ha 283 convidats/des i cap membre en línia

EOI València

Edifici EOI València

home-icon6 Pla de la Saïdia, 19, 46009 Valencia

email-regular contacte

Tel: 961206835 Fax: 961206836